top of page
Check Tarieven - Methode
Energietarieven vergelijken

Er schort wat aan de klassieke prijsvergelijkers waar je simulaties kan doen om energietarieven te vergelijken. Die prijsvergelijkers gebruiken de methode beschreven in het charter van de energieregulator CREG. Daarin wordt gesteld: “Voor producten met een variabele energieprijs worden de prijzen vermeld op basis van de laatst gekende waarde van de gebruikte indexeringsparameters”.

Die werkwijze veroorzaakt verschillende problemen
  • Door de laatst beschikbare parameter te gebruiken, kijk je altijd naar een prijs van het verleden. Die is niet noodzakelijk representatief voor een prijs in de toekomst.

  • Bovendien wordt die ene parameter gebruikt om de prijs voor een volledig jaar in te schatten. Dat geeft een sterk vertekend beeld.

  • De laatst beschikbare parameter hangt af van de gebruikte index. Bij een tarief met maand-indexatie, is de laatst beschikbare parameter die van vorige maand. Bij een tarief met kwartaal-indexatie, is de laatst beschikbare parameter die van het vorige kwartaal. Dat betekent dat je in de prijsvergelijking met verschillende referenties zit van een ander tijdstip; de ene is van een maand geleden, terwijl een andere meer dan 3 maanden oud kan zijn.

De methode om gebruik te maken van een index uit het verleden kan dus misleidend zijn. Het grote voordeel van die methode is dat ze heel makkelijk is. Je moet gewoon die laatst beschikbare parameter -die volledig gekend is- invullen. De methode is dus makkelijk, maar niet juist.

Daarom doe ik het anders

Daarom doe ik het hier anders en gebruik ik de prijs op de termijnmarkt. Dat is de markt waar leveranciers hun stroom en gas inkopen voor de toekomst. Die aanpak vergt wat rekenwerk, want je moet de prijsformules van de leveranciers ook vertalen naar diezelfde termijnmarkt. Dat is een nadeel van deze methode. Echter, de nadelen van de klassieke methode vallen wel weg.

  • Door te kijken naar de termijnmarkt, krijg je een prijsprognose die marktconform is. Die termijnmarkt is geen kristallen bol voor de prijs in de toekomst, maar het is wel een objectieve referentie voor de waarde van stroom en gas in de toekomst.

  • De prijzen op die termijnmarkt zijn beschikbaar voor individuele maanden. Je kan dus elke maand verbruik netjes aan een prijs voor die maand koppelen.

  • Die termijnmarkt is dezelfde voor alle mogelijke tarieven. Je hebt dus één gemeenschappelijke vergelijkingsbasis voor prijzen van leveranciers.

Voorbeeld

Een voorbeeld ter illustratie. Dit prentje illustreert deze problematiek specifiek voor een tarief met een maand-index in de maand januari 2022. De laatst beschikbare parameter is daar de gemiddelde prijs in de maand december 2021. Toen was de prijs historisch hoog. De klassieke prijsvergelijkers gebruiken die ene prijs als referentie voor een volledige jaarfactuur. Echter, begin januari 2022 was de marktprijs als veel lager. Het geeft dan ook een veel correcter beeld om die recentere informatie ook mee te pakken in de vergelijking van tarieven.

Daarom gebruik ik in deze methode de logica die het meest aanleunt bij hoe de effectieve afrekening werkt; namelijk door elke periode het verbruik te koppelen aan de marktprijs van diezelfde periode.

bottom of page