Simulaties Tarief Check

Hieronder een paar simulaties van geschatte jaarfacturen op basis van de tariefkaarten van leveranciers van Februari 2022.

Door op het scenario te klikken krijg je PDF met ranking van tarieven en alle details van de simulatie. 

elektriciteit

Waarom deze tariefcheck?

Er schort wat aan de klassieke prijsvergelijkers waar je simulaties kan doen om tarieven voor stroom en gas te vergelijken. Die kijken voor de vergelijking immers naar een prijsreferentie uit het verleden, hetgeen voor uw toekomstige factuur natuurlijk niet relevant is. 

Die werkwijze veroorzaakt verschillende problemen in het vergelijken van tarieven.

Daarom doe ik het hier anders en gebruik ik de prijs op de termijnmarkt. Dat is de markt waar leveranciers hun stroom en gas inkopen voor de toekomst. Die aanpak vergt wat rekenwerk, maar de nadelen van de klassieke methode vallen wel weg.

Meer info over de methode...

aardgas

FAQ

Ik krijg heel wat vragen binnen.
Blijf die gerust opsturen naar
70GigaWatt@gmail.com.

Ik zal ze misschien niet direct kunnen beantwoorden, maar de meest voorkomende vragen pak ik wel mee in deze frequently asked question.

Naar FAQ

sponsors en adverteerders gezocht

Deze tariefchecker moet nog sterk verbeterd worden. Momenteel doe ik een aantal simulaties ter illustratie, maar het uiteindelijke doel is om hier een heel dynamische applicatie rond te bouwen. Enerzijds is het de bedoeling dat de gebruiker zelf data kan invullen (verbruik, postcode, start levering, zonnepanelen, digitale meter). Anderzijds wil ik de tariefchecker koppelen met de meest recente marktdata om altijd een jaarfactuur te kunnen schatten die volledig markconform is. 

Daar heb ik middelen voor nodig en zoek ik naar sponsors.

De tariefchecker blijft echter volledig onafhankelijk werken. De sponsors krijgen wel inzage in de gebruikte methodologie indien ze dat wensen, maar hebben dus geen inspraak in de resultaten.

Sponsors mogen zich melden: 70GigaWatt@gmail.com

disclaimer

De simulaties geven een indicatie van wat de werkelijke jaarlijkse kostprijs zou kunnen zijn op basis van de marktprijs op de termijnmarkt.

Tarieven, tariefformules, nettarieven en heffingen komen uit de tariefkaarten van de leveranciers. Indien hieraan iets verandert tijdens de looptijd van uw energiecontract, heeft dat ook invloed op de jaarfactuur.
Enkel een overeenkomst tussen een energieleverancier en uzelf kan de prijzen en de rechten en verplichtingen van elk der partijen vastleggen.

70GigaWatt Consulting bv heeft deze vergelijking gemaakt naar best vermogen, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of actueel bijgewerkt is. 70GigaWatt Consulting bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van informatie verstrekt via deze vergelijking mocht deze onvolledig of onjuist blijken te zijn.