Simulaties Tarief Check

Met deze tariefcheck kan je goed tarieven voor stroom en gas vergelijken.

Met een paar muisklikken kom je terecht in het scenario dat best past bij jouw situatie.

De resultaten zijn gebaseerd op de tarieven* die gelden in Mei 2022.

Enkel die tarieven zijn opgenomen die ook aan nieuwe klanten aangeboden worden.
Leveranciers die op 5 Mei nog geen tariefkaart voor Mei op de website hadden staan zijn niet opgenomen. 

Regio0_3020.jpg
Zon1_edited.jpg
Teller0_edited.jpg
Woning2_edited.jpg
Stook0_edited.jpg
Waarom deze tariefcheck?

Er schort wat aan de klassieke prijsvergelijkers waar je simulaties kan doen om tarieven voor stroom en gas te vergelijken. Die kijken voor de vergelijking immers naar een prijsreferentie uit het verleden, hetgeen voor uw toekomstige factuur natuurlijk niet relevant is. 

Die werkwijze veroorzaakt verschillende problemen in het vergelijken van tarieven.

Daarom doe ik het hier anders en gebruik ik de prijs op de termijnmarkt. Dat is de markt waar leveranciers hun stroom en gas inkopen voor de toekomst. Die aanpak vergt wat rekenwerk, maar de nadelen van de klassieke methode vallen wel weg.

Meer info over de methode...

FAQ

Ik krijg heel wat vragen binnen.
Blijf die gerust opsturen naar
70GigaWatt@gmail.com.

Ik zal ze misschien niet direct kunnen beantwoorden, maar de meest voorkomende vragen pak ik wel mee in deze frequently asked question.

Naar FAQ

* Leveranciers Energie.be, Elegant en Tina zijn niet opgenomen in de lijst omdat hun tariefkaart op 5 mei nog steeds niet beschikbaar was.

disclaimer

De simulaties geven een indicatie van wat de werkelijke jaarlijkse kostprijs zou kunnen zijn op basis van de marktprijs op de termijnmarkt.

Tarieven, tariefformules, nettarieven en heffingen komen uit de tariefkaarten van de leveranciers. Indien hieraan iets verandert tijdens de looptijd van uw energiecontract, heeft dat ook invloed op de jaarfactuur.
Enkel een overeenkomst tussen een energieleverancier en uzelf kan de prijzen en de rechten en verplichtingen van elk der partijen vastleggen.

70GigaWatt Consulting bv heeft deze vergelijking gemaakt naar best vermogen, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of actueel bijgewerkt is. 70GigaWatt Consulting bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van informatie verstrekt via deze vergelijking mocht deze onvolledig of onjuist blijken te zijn.